Ervaringsdeskundigheid is de sleutel die het beste past in de huidige hulpverlening en zeker in de verslavingszorg. Er is niemand die een verslaafde beter kan begrijpen en steunen dan iemand die zelf herstellende is van een verslaving.

Met alle respekt, maar in onze ervaring hebben psycholoog en medicijnen de samenleving alleen maar hoge kosten opgeleverd en zijn er proportioneel maar weinigen wijzer van geworden. Met de enorme kameraadschap van de soulmates, de gelijkgestemden, de ervaringswerkers, hoe je het ook noemen wilt, is deze voorheen hopeloze tak van hulpzoekenden veranderd in een zeer krachtige loot in onze samenleving.

Vanuit Ruischcoaching maken wij dan ook volop gebruik van deze kennis en kompassie, want wij kunnen uit eigen ervaring zeggen dat er echt niets boven een ècht leven gaat, èchte vrijheid, met alles erop en eraan.

De meeste van onze coaches zijn naast HBO geschoold zelf dan ook ervaringsdeskundig en maken allemaal enthousiast gebruik van de aanwezige ervaringskennis.

 

Ongelofelijk maar waar, maar regelmatig komt het zelfs voor dat we iemand mogen helpen zich te bevrijden van zijn aktieve verslaving(en).

Simpelweg door te vertellen hoe wij er zelf uit zijn gekomen, door deze mensen te introduceren bij grote groepen leuke nieuwe abstinente vrienden en door deze mensen te laten zien hoe je stapsgewijs uit de narigheid kan komen en een heel nieuw leven kunt opbouwen.

Daarbij spreken wij liever van herstel dan van genezing, omdat herstel mensen bij de les houdt. Geen overbodige luxe bij zwaar verslavende middelen, een mens herinnert zich nu eenmaal prettige momenten makkelijker dan de zware.

En enkele van onze medewerkers bieden deze interventie volledig non-profit, gratis en voor niks aan onder het motto: als je zelf een echte verslaving hebt doorleefd dan wens je dat zelfs je ergste vijand niet toe.

 

En dat is deskundigheid uit eigen ervaring.