SAMENWERKINGSPARTNERS 

 

Samenwerking UWV
Ruischcoaching heeft een mantelovereenkomst en diverse gespecialiseerde trajektbepaalde accreditaties met het UWV en Marian of 1 van haar medewerkers gaan graag met je mee om jouw arbeidsdeskundige en keuringsarts te leren kennen, kennis en ervaring uit te wisselen en een eventueel begeleidingsvoorstel te doen.

Samenwerking Castle Craig

Castle Craig en Marian zijn in 2010 een samenwerking gestart om de dienst-verlening te verbeteren aan cliënten die, voor, tijdens of na hun periode in Schotland vragen hebben inzake werk, UWV, werkgevers en dergelijke, met het doel (weer) te gaan participeren op de arbeidsmarkt.

Marian is nauw betrokken bij Castle Craig en haar werkzaamheden voor deze cliënten worden binnen de organisatie uitgevoerd.

Marian bezoekt  tevens één keer per kwartaal de E.C.U. in Schotland (2e fase Castle Craig) om een presentatie te geven over haar werkzaamheden, en om oriënterende gesprekken te voeren met geïnteresseerde cliënten.

Dit alles met het doel om de overgang van Schotland terug naar Nederland zo soepel en ontspannen mogelijk te kunnen gaan laten verlopen.  

 

Wij werken met plezier samen met de Minnesotaklinieken

Marian en haar medewerkers werken inmiddels samen met meerdere verslavingsklinieken die werken volgens het Minnesota-model, eenvoudig gezegd omdat deze behandelmethode bewezen heeft dat zij werkt.

Deze methode geeft in de basis aan dat een mens (en zeker een actief verslaafde) machteloos staat tegenover de dingen van het leven, dat een mens altijd anderen nodig zal hebben om een resultaat te kunnen bereiken,
en de erkenning van een zekere, maar voor ieder mens anders intepreteer-bare spirituele dimensie die boven onze eigen konkrete werkelijkheid uitgaat.

Ruischcoaching Recovery & Re-integratie stelt zich ten doel mensen te helpen die hun band met het leven willen herstellen en die willen zoeken naar die andere, nieuwe manier van leven.

Het uiteindelijke doel is om een eigen plek te kunnen gaan innemen binnen het grotere geheel, en daarbij de zin en het plezier zelf te gaan ervaren.


Wat is jouw situatie?
  

Misschien vraag je je af of je nog wel de juiste persoon bent op de juiste plek. Misschien ben je er aan toe hele andere stappen in je loopbaan te zetten. Misschien ben je helemaal uitgevallen op het werk en zit je al wat langer in een uitkeringssituatie..

Betaald werk kan ook nog ver bij je vandaan zijn.

Misschien zijn er eerst nog andere zaken op te lossen?

Maar toch wil je je graag verder ontwikkelen en in beweging komen.

Misschien overweeg je wel om opnieuw te gaan studeren.

 

In al deze gevallen kan je begeleid worden. Ruischcoaching Recovery is gespecialiseerd in verslavingsherstel maar natuurlijk is iedereen met een hulpvraag van harte welkom.

 

   

 

Verslavingsinstituut Castle Craig in Schotland
Verslavingsinstituut Castle Craig in Schotland